Konkurs za izradu postera ‘Prava za sve’

Kako bismo podstakli  afirmisane dizajnere i mlade profesionalce da razmišljaju na temu zaštite ljudskih prava raspisujemo Konkurs za izradu postera ‘Prava za sve’, koji je deo šire strategije Udruženja koja podrazumeva da se edukacijom dece i omladine i odrasli uključe u našu misiju podizanja svesti o značaju ljudskih prava.

Konkurs je otvoren od 27.01.2019. do 27.03.2019. godine.

Zbog velikog interesovanja, Konkurs je produžen do 01.05.2019. godine.

Slanje radova vrši se putem mejla na adresu info@rights4all.rs

 

Opšti uslovi konkursa

Pravo učešća imaju svi grafički dizajneri, profesionalci i amateri.

Inspiraciju za radove učesnici mogu naći u Univerzalnoj Deklaraciji Ujedinjenih Nacija o ljudskim pravima, kao i na sledećem linku www.standup4humanrights.org/layout/files/Posters/40-posters-web.pdf

Takođe, molimo učesnike da prate sledeće tehničke parametre:

  • format B1 (100x70cm)
  • rezolucija 300dpi
  • boje TIFF-CMYK

Nagrade

Odabrani radovi će biti prikazani na promociji ovog projekta i pratećoj izložbi. Jedan rad će biti proglašen za najbolji, a autoru će biti dodeljena simbolična novčana nagrada.