Ciljevi

 

 • Poštovanje ljudskih prava
 • Promocija ljudskih prava
 • Zaštita ljudskih prava
 • Edukacija i stručno usavršavanje dece, mladih i odraslih u oblasti ljudskih prava
 • Unapređivanje socijalne pravde i solidarnosti
 • Razvoj neposredne demokratije
 • Podsticanje građana na aktivno delovanje i učestvovanje u oblasti ljudskih prava
 • Uvažavanje različitosti
 • Sprečavanje svih oblika diskriminacije
 • Održavanje radionica u domenu ljudskih prava
 • Saradnja sa domaćim i inostranim udruženjima, organizacijama i asocijacijama koje se bave unapređivanjem poštovanja, promocije i zaštite ljudskih prava u skladu sa ciljevima Udruženja
 • Drugi ciljevi od interesa za unapređenje ideje i prakse zaštite i promocije ljudskih prava