No Image

Međunarodni sud pravde

December 5, 2018 Admin 0

    U članku o Ujedinjenim nacijama se može videti da je Međunarodni sud pravde organ Organizacije ujedinjenih nacija. On je osnovan Statutom Suda, koji […]

No Image

Međunarodni krivični sud

November 8, 2018 Admin 0

Međunarodni krivični sud je međunarodni sud sa sedištem u Hagu. Osnivanje međunarodnog tribunala za suđenje političkim liderima je prvi put predloženo na Pariskoj mirovnoj konferenciji […]

No Image

Savet Evrope

October 27, 2018 Admin 0

Savet Evrope (Council of Europe) je regionalna međunarodna organizacija evropskih zemalja, sa sedištem u Strazburu. Dva zvanična jezika ove organizacije su engleski i francuski. Glavne […]

No Image

Ukratko o Ujedinjenim nacijama

August 29, 2018 Admin 0

Organizacija ujedinjenih nacija (OUN), kraće Ujedinjene nacije (UN), je međunarodna organizacija osnovana 1945. od strane 51 države, ukinuvši Ligu naroda. Počev od 2011, 193 zemlje […]

No Image

Bosmanovo pravilo

August 13, 2018 Admin 0

Kako je nastanak tzv. Bosmanovog pravila, koje je direktan proizvod presude donete od Evropskog suda pravde, izmenilo karakter evropskog sporta ? Da li ste čuli […]

No Image

Međunarodne Konvencije i Protokoli

August 9, 2018 Admin 0

Izvor: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/coreinstruments.aspx   Datum donošenja Nadzorno telo ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 21.12.1965 CERD ICCPR International Covenant on Civil […]