Dubai – (ne)poštovanje prava radnika

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima najveći broj radnika dolazi iz Indije, Pakistana, Indonezije, Bangladeša, Šri Lanke, Nepala, sa Filipina… Prema izveštaju Human Rights Watch-a iz 2014.godine, zabeležen je niz zloupotreba poput neisplaćenih plata, nipodaštavanja ,fizičkog, seksualnog i verbalnog zlostavljanja od strane poslodavaca. Radni dan je trajao i više od 12h , a da ne spominjemo i činjenicu da se u većini slučajeva radi bez ijednog slobodnog dana u toku godine kao i bez adekvatnog dnevnog odmora.  UAE radi na tome da se donese novi Zakon o radu kojim bi se poboljšala  prava radnika migranata ,odnosno, izjednačila sa pravima  ostalih radnika. Neophodno je da takav zakon bude u skladu sa Konvencijom  Međunarodne organizacije rada koja izjednačava domaće radnike i radnike migrante. S obzirom na to da ceo tekst zakona nije javno dostupan, Human Rights Watch ističe da ne može u potpunosti  proveriti da li je stepen zaštite u novom zakonu u skladu sa međunarodnim pravom i opšte prihvaćenim standardima ljudskih prava. Garantovanje dnevnog i nedeljnog perioda  odmora kao i plaćeno odsustvo su od ključnog  značaja za obezbeđivanje pristojnih  radnih uslova i sprečavanja zloupotrebe na radnom mestu. Nakon stupanja na snagu novog Zakona o radu, nameću se i nove obaveze Agencijama za zapošljavanje koje se odnose na poštovanje prava radnika na radnom mestu i uzdržavanje od diskriminacije prema njima, po bilo kom osnovu.

Iz svega navedenog, može se zaključiti da su jaka regulacija, inspekcije mere i primena kazni  od presudnog značaja kako bi se osiguralo poštovanje zakona od strane poslodavca i agencija za zapošljavanje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

 

Jovana Vajdić

Please follow and like us: